Pim van der Hoff benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Pim van der Hoff benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Woensdag 8 januari reikte burgemeester Reinie Melissant-Briene een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Pim van der Hoff. De uitreiking vond plaats om 20.05 uur in de Grote Kerk te Gorinchem.

Foto: Gemeente Gorinchem

De heer Van der Hoff ontvangt de Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn enorme inzet voor de vele internationale stichtingen die grotendeels gericht zijn op de strijd tegen het antisemitisme en de duizenden slachtoffers van de Holocaust.

Christenen voor Israël

De heer Van der Hoff ontving in 2010 al de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau, maar vanwege de uitbreiding naar een wereldwijde inzet heeft de Koning besloten deze onderscheiding op te waarderen. De heer Van der Hoff is vanaf 1994 bestuurslid van de Christenen voor Israël (in Nederland). Vanaf 2010 in de functie van vicevoorzitter en vanaf 2017 als voorzitter. Belangeloos zet hij zich dag en nacht in voor de activiteiten van deze stichting. Hij initieerde grote inzamelingen in Nederland (en daarbuiten) voor kansarme jongeren en ouderen in Israël. Als voorzitter bezocht hij vele landen in Oost-Europa om er overlevenden van de Holocaust te helpen. Hij was de initiatiefnemer om een sponsorplan voor Holocaustoverlevenden wereldwijd uit te rollen. 

Joodse volk

Buiten Nederland was hij ook actief in commissies om antisemitisme te bestrijden, o.a. in Brussel, in samenwerking met Joodse en seculiere organisaties. Op politiek gebied heeft hij initiatieven ondernomen het Joodse volk de die steun te geven, die zij in vele eeuwen ook in Nederland moesten ontberen. 

Bestuurder

Vanaf 2002 is de heer Van der Hoff bestuurslid van Jaffa Projects Nederland. Deze organisatie zamelt fondsen in voor 3000 kansarme kinderen in Jaffa en Beth Shemesh. Jaarlijks besteedt deze stichting meer dan € 200.000 aan educatie om deze kinderen een hoopvolle toekomst te bezorgen. Daarbij is hij niet alleen betrokken bij de fondsenwerking in Nederland, maar is ook zeer verbonden met de besteding daarvan in Israël. Van 2009 tot 2018 was de heer Van der Hoff secretaris van Christians for Israël International. Deze organisatie heeft afdelingen in 42 landen die zich inzetten voor het Joodse volk en Israël, voor initiatieven tot steun van de overlevenden van de Holocaust, en de bestrijding van hedendaags antisemitisme. De heer Van der Hoff was wereldwijd verantwoordelijk voor een goede afstemming van alle verschillende afdelingen van Christians for Israël International. Hij organiseerde elke twee jaar een groot educatief congres in Jeruzalem voor deelnemers van alle afdelingen. Tijdens deze congressen werd ook besproken hoe de gezamenlijke inzet gecoördineerd kon worden ten behoeve van Israël en het Joodse volk. Gesteld wordt dat hij een groot inspirator was in woord en geschrift, en dat hij veel christenen stimuleerde zich in te zetten voor het land en het volk van Israël. Hij beheerste zijn talen en was zeer benaderbaar.  

Isreal Aktueel

Van 2011 tot 2017 was de heer Van der Hoff hoofdredacteur van de krant ‘Israël Aktueel’, een uitgave van Christenen voor Israël (10 edities per jaar). Ook voor de internationale editie was hij verantwoordelijk en bewaakte hij de koers en inhoud van de krant. Hij initieerde veel fondsenwervende acties voor humanitaire projecten in Israël en voor de terugkeer van het Joodse volk naar Israël.  Als laatste is de heer Van der Hoff vanaf 2011 bestuurslid van Stichting Amcha. De heer Van der Hoff reisde vele malen naar Israël en bezocht namens bovengenoemde stichtingen, maar ook op persoonlijke titel, vele getraumatiseerde overlevenden. Hiervoor ontving hij diverse dankbetuigingen. 

De heer Van der Hoff is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Meer Gorinchem nieuws?