‘Weinig respect van college voor oppositie’

‘Weinig respect van college voor oppositie’
foto gemeente gorinchem

De voltallige oppositie van de Gorcumse gemeenteraad is zeer verontwaardigd over de manier waarop de nieuwe portefeuilleverdeling binnen het college is gecommuniceerd. De gemeenteraad wordt niet serieus genomen na het dringend appèl in de vergadering van 7 november jl.

Foto: Gemeente Gorinchem

De CU/SPG, D66, Fractie van Maaren, Gorcum Actief, GroenLinks, SP en VVD zijn buitengewoon teleurgesteld in het college van burgemeester en wethouders. “Vorige week ontvingen wij een raadsinformatiebrief. De inhoud is buitengewoon teleurstellend en getuigt van weinig respect voor de raad. Uit niets blijkt dat het college ook maar enigszins de zorgen aanvoelt die er leven bij bijna de helft van de gemeenteraad van Gorinchem. De brief getuigt van een enorm gemis van politieke sensitivi- teit. Waarbij we refereren aan een veelgebruikte stelling: ‘Democratie is meer dan de helft plus één’.” laat de oppositie weten in een persbericht.

Gebrek aan vertrouwen’

“Onze dringende oproep om de portefeuille verdeling, met name financiën, te herzien in de context van ‘gebrek aan vertrouwen’, wordt afgedaan als een ‘suggestie’. Door zinsneden als ‘verwoorden bij een grote werkdruk is lastig’ of ‘grote werkdruk heeft impact op gezondheid en concentratie’ en ‘baalt heel erg’ wordt de wethouder onnodig verder beschadigd. Zeker na de ‘Motie van Treurnis’ eerder dit jaar.” aldus zeven van de elf partijen. “Groot is onze verbazing over het feit dat het college al twee maanden bezig blijkt te zijn met een herschikking van portefeuilles.” Ook vinden de partijen het storend dat er motivatie ontbreekt. “Wij hebben gewacht op deze herverdeling. Er blijkt nu sprake van enkele wijzigingen in portefeuilles, maar de portefeuille financiën blijft bij wethouder Van Zanten. Enige motivatie ontbreekt. Ook daaruit blijkt weinig respect voor de raad.”

Op het matje komen

Tijdens de behandeling van de begroting op 7 november kon volgens de oppositie de wethouder van Zanten geen goed antwoord geven in zowel de eerste als tweede termijn. “De oppositie deed daarop een dringend appèl op het voltallige college om de portefeuille ‘financiën’ bij een andere wethouder onder te brengen. In de raadsvergadering van 28 november jl. hebben we gevraagd naar de stand zaken, deze week ontvingen we de Raadsinformatiebrief van 3 december 2019.” laat de oppositie weten. “Zoals uit bovenstaand duidelijk blijkt, is de oppositie buitengewoon ontevreden met deze gang van zaken. Daarom zal er een debat worden aangevraagd, waar het college zowel de manier van communiceren als de nieuwe portefeuilleverdeling kan verklaren.”

Meer Gorinchem nieuws?