VVD: “Gorinchem verdient een Cultuurfonds”

VVD: “Gorinchem verdient een Cultuurfonds”

Tijdens de laatste vergaderingen van 2019 (12 en 19 december) gaat de raad van Gorinchem de Cultuurvisie bespreken. Die visie geeft in grote lijnen aan waar de gemeente heen wilt met de diverse vormen van cultuuruitingen. De VVD wil daarvoor het college voorleggen een cultuurfonds in het leven te roepen.

Foto: Flickr

Met een Cultuurfonds wil de VVD dat initiatieven uit en voor de stad de vrijheid krijgen om cultuur zelf te organiseren. “Zo versterk je de cultuursector en daarmee de cultuur in de stad. Je geeft kunstenaars, verenigingen en instellingen die cultuur aanbieden, en partijen die cultureel onderwijs geven de kans om zelf initiatief te nemen.” laat VVD-raadslid Wientjes weten. “De VVD is voor meer kunstenaars in de stad en meer en diverse kunstuitingen. Voor ieder wat wils. En vooral de vrijheid
om eigen initiatieven te laten bloeien. De Gorcumers kunnen het dus zelf doen. Het resultaat is dat met meer cultuur Gorcum een betere stad wordt.”

‘Af van betutteling vanuit het stadhuis en politiek’

“De VVD wil af van de betutteling vanuit het stadhuis en de politiek. Wat weten die nu eigenlijk van cultuur” laat het VVD-raadslid weten. Met de Cultuurfonds wil de fractie het gehele culturele gemeenschap van Gorinchem bedienen. “Van educatie tot vermaak, van toneel tot muziek, van schilderen tot ballet en van fanfare tot tekenen en boetseren, van museum tot beelden in de stad, van film tot geschiedenis en letteren; zo breed als cultuur maar kan zijn dus.”

Cultuurfonds?

“Dat fonds staat los van de gemeente en de politiek. Er komt een onafhankelijk bestuur. Iedereen kan een aanvraag insturen. Het fonds heeft geld om projecten of activiteiten te financieren. Aanvragen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Dat moet verder worden uitgewerkt, maar in ieder geval zal het om projecten gaan die van en voor de Gorinchem zijn.” laat Wientjes weten. “Het fonds wordt in eerste instantie door gemeente middelen gevuld, maar het zou zeker kunnen dat ook andere partijen geld storten. Dat maakt de mogelijkheden alleen maar groter. Er zijn genoeg
partijen in de stad die willen bijdragen.” aldus het VVD-raadslid.

In Nederland zijn er diverse cultuurfondsen. Zo heeft elke provincie al het Prins Bernhard Cultuurfonds, maar ook diverse steden werken er al mee. Zo heeft o.a. Haarlem, Utrecht, Amsterdam en Leiden een eigen fonds voor de cultuursector. “Vanuit de Cultuurvisie komen richtlijnen die de basis zijn voor de inrichting van het fonds en de beoordelingscriteria voor aanvragen.”

De Nieuwe Doelen

De VVD benadrukt dat de politiek discussie zuiver moet houden. “Bij Cultuur moet het volgens de VVD over de inhoud gaan en niet over de stenen. Daarom vinden we het belangrijk dat de discussie over
het cultuurbeleid en het Cultuurfonds los staat van de discussie over het wel of niet voortbestaan van de schouwburg (het gebouw De Vijfzinnen, vroegen de Nieuwe Doelen). Voor de € 7 miljoen die daarvoor is uitgetrokken kun je heel wat cultuur realiseren. Daarom de oproep: Stop de beschikbare euro’s echt in cultuur en realiseer een Cultuurfonds! En laat
de initiatieven bloeien. Tenslotte is het ieders belang om een levendige en cultuurrijke stad te hebben.” aldus Raadslid Jaap Wientjes.

Of de VVD op steun kan rekenen van de meerderheid van de raad is niet bekend. Dit zal tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 19 december bekend worden gemaakt.

Meer Gorinchem nieuws?