Eerlijkere verdeling portefeuille College B&W

Eerlijkere verdeling portefeuille College B&W
foto gemeente gorinchem

Het college van Burgemeester en Wethouder (B&W) heeft besloten tot een nieuwe portefeuilleverdeling. De werkdruk is op dit moment niet meer evenredig verdeeld over de portefeuillehouders. Zo is de portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling een stevige ontwikkelingsportefeuille geworden. Ook is er gekeken naar logische combinaties van portefeuilles. De wijziging gaat in op 1 januari 2020.

Aanleiding tot de wijziging is onder andere de behandeling van de begroting op 7 november jl. De begroting 2020 is een solide begroting waar ook de provincie Zuid-Holland complimenten voor geeft. Het college heeft op aangeven van een aantal partijen echter nog eens kritisch naar de portefeuilleverdeling gekeken en meer specifiek naar de portefeuille Financiën. Hieruit bleek dat de werkdruk niet bij alle portefeuillehouders gelijk was. Bijna de gehele oppositie (met uitzondering D66) was van mening dat wethouder van Zanten niet op z’n juiste plek zat met financiën.

Het resultaat is dat er nu een meer evenredige verdeling is van de portefeuilles. Er is daarbij goed gekeken naar de kwaliteiten van de verschillende bestuurders en mogelijk logische combinaties van portefeuilles om zo de integraliteit te bevorderen. Ook een efficiënte samenwerking met de ambtelijke organisatie is meegenomen in de afweging.

BestuurderPortefeuille
Mevr. drs. R.W.J. Melissant- Briene MSM
Burgemeester
Wettelijke taken van burgemeester Integrale Veiligheid
Toezicht en handhaving Regionale samenwerking
Lobby
Internationale/externe betrekkingen Communicatie
Kabinetszaken
Evenementen
Algemene plaatselijke Verordening (APV)
Dhr. mr. D. van Zanten WethouderFinanciën
Grondbedrijf
Vastgoed
Cultuur
Subsidiebeleid
Erfgoed en Archeologie Monumenten Omgevingswet Omgevingsvergunningen
Dhr. E.C.M. Kraaijeveld WethouderWMO
Participatiewet
Jeugdwet
Arbeidsmarkt Vluchtelingenbeleid 
Diversiteit en Emancipatie 
Duurzaamheid
Energietransitie 
Klimaatadaptatie
Dhr. J.P. van der Geest WethouderMobiliteit
Economie
Recreatie, Toerisme en Citymarketing Stadsbeheer en Havens
Milieu
Sport
Volksgezondheid
Dhr. R.P. van Doesburg WethouderWonen
Ruimtelijke ontwikkeling Stadsvernieuwing Onderwijs
Sociaal Cultureel Werk Participatie Dienstverlening Bedrijfsvoering

Meer Gorinchem nieuws