Nieuws

Taalsnelweg naar werk van start

Maandag 7 oktober zijn de eerste deelnemers van het project Taalsnelweg naar werk gestart. Ruim 20 statushouders volgen vier maanden lang intensieve taal- en participatielessen met als doel een snellere en betere toetreding tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden. 

Foto: Gemeente Gorinchem

Wethouders Cees Taal (gemeente Vijfheerenlanden), Lizanne Lanser (gemeente Molenlanden) en Eelke Kraaijeveld (gemeente Gorinchem) waren bij de kick-off op de leslocatie in Gorinchem om de eerste groep cursisten succes te wensen. Deelnemers volgen eerst 18 weken lang intensieve taalles en maken op diverse manieren kennis met de Nederlandse maatschappij en met organisaties en bedrijven. Ook leren ze meer over de omgangsvormen op het werk en hoe ze zich kunnen presenteren. In de tweede fase ligt de nadruk op arbeidsparticipatie. Dit kan zijn betaald werk, een stage of een werkervaringsplek. Op de werkvloer worden deelnemers begeleid door een jobcoach van Avres. 

Achtergronden

Op 1 januari 2021 wordt een nieuwe Inburgeringswet van kracht. De verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inburgering van statushouders wordt vanaf dan groter. In aanloop naar het nieuwe stelsel stelt de landelijke overheid geld beschikbaar aan gemeenten om alvast nieuwe methoden te ontwikkelen. Taalsnelweg naar Werk behaalde de hoogste score van alle projecten die ingediend waren door middelgrote gemeenten en ontvangt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geld voor de uitvoering van het project.

Meer Gorinchem nieuws