Hoe hoog mag het onkruid staan in Molenlanden?

Hoe hoog mag het onkruid staan in Molenlanden?
Foto: Wikipedia - Ellywa

In de gemeente Molenland is besloten hoe schoon en netjes de wegen en de groenvoorzieningen eruit moeten komen te zien. Zo is bepaald hoe hoog het gras mag staan en hoeveel onkruid er mag staan op de stoepen en tussen de beplanting.

“We beoordelen het onderhoud op basis van de ‘beeldkwaliteit’, oftewel ‘hoe ziet het er buiten uit?’. Er is bijvoorbeeld afgesproken hoeveel onkruid er mag staan op de verharding en beplantingen en hoe hoog het gras mag staan. Bij deze beeldkwaliteit gaat het dus niet zozeer om hoe vaak er onderhoud moet plaatsvinden, maar om het resultaat.” laat de gemeente Molenland weten. Ook kan het op plaatsen verschillend zijn. “Het kan zijn dat u ziet dat het gras hoger is dan anders of er volgens u teveel onkruid op de bestrating staat. Mogelijk valt dit nog steeds binnen de beeldkwaliteit die afgesproken is voor een bepaald gebied.” Dit komt omdat de gemeente o.a. geen chemische middelen mag gebruiken. Hierdoor zijn de kosten een stuk hoger dan normaal voor de gemeente.

Duurzaam bestrijden

“Als gemeente moeten we onkruid duurzaam bestrijden. Sinds 2016 mogen overheden en professionals  geen chemische middelen (vergif) meer gebruiken op stoepen, goten en andere verhardingen.” de reden dat dit niet meer mag heeft vooral te maken met gevolgen op het natuur en drinkwater. “Bij chemische bestrijding komen er veel bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Dat is slecht voor planten en dieren en ons drinkwater. Ook door het bestrijden op een duurzame manier is er wat meer onkruid zichtbaar dan voorheen. ” aldus gemeente Molenland.

Bestrijdingswijze

Onkruid in de beplanting bestrijdt de gemeente mechanisch. De onkruiden worden afgeschoffeld of met de hand verwijderd. Voor de beheersing van onkruid op de verharding wordt een aannemer ingehuurd door de gemeente. Deze rijdt met een machine over de onkruiden en bestrijd deze door met zeer hete lucht (thermisch) de planten kapot te maken.

Kwaliteitsniveaus onderhoud

Landelijk is een methode ontwikkeld met éénduidige afspraken over de kwaliteit van de openbare ruimte. Hierdoor kan iedereen in Nederland dezelfde taal spreken qua onderhoud. Deze methode werkt op basis van beelden. Het bestaat uit series met afbeeldingen en omschrijvingen. Hierin zijn de normen aangegeven voor groen, gras, verharding en alle elementen in de openbare ruimte. Deze ‘beeldmeetlatten’ zijn samengevat in de ‘kwaliteitscatalogus van het CROW’. Er zijn niveaus A+ (zeer hoog) tot en met C (laag). Er is ook nog een niveau D. Dit niveau kent geen ondergrens en is er alleen om aan te geven dat het lager is dan niveau C.

Afspraken in Molenlanden 

In de gemeente Molenland is bij het beheren op verharding gekozen voor kwaliteitsniveau A (hoog). Dit geldt voor de dorpen binnen de gemeente. Industrieterreinen worden op niveau B beheerd. Voor beplanting in de kernen kiezen we voor een beeldkwaliteit B en op de begraafplaatsen kwaliteit A. Gazons en dergelijke worden niet op beeldkwaliteit beheerd, maar op frequentie. Dit wil zeggen dat er met een aannemer een afspraak gemaakt wordt, hoe vaak hij maait.

A-niveauB-niveauC-niveauD-niveau
Er is weinig
onkruid
Er is in
beperkte
mate onkruid
Er is redelijk
veel onkruid
Er is veel onkruid
Aantal stuk
hoger
dan 20 cm ≤ 10
stuks per 100 m²
Aantal stuk
hoger
dan 20 cm ≤ 20
stuks per 100 m²
Aantal stuk
hoger
dan 20 cm ≤ 30
stuks per 100 m²
Aantal stuk hoger
dan 20 cm 
≥ 30 stuks per 100 m²
Bedekking
≤ 2% 100 m²
Bedekking
≤  4% 100 m²
Bedekking
≤  8% 100 m²
Bedekking
≥  8% 100 m²

Om de vier weken controle

Elke vier weken vindt een inspectieronde plaats. De toezichthouder openbare ruimte kijkt dan een aantal belangrijke beeldcriteria. Zoals onkruidlengte en bedekkingsgraad in plantsoenen en op de verharding. Deze meetinformatie gebruiken we om aannemers te toetsen. Zo nodig verbeteren we het onderhoud.

Melden

De laatste tijd kreeg de gemeente veel meldingen over onkruid op de verharding. Zoals uit de beeldmeetladder blijkt, mag er bij beheer volgens niveau A een bepaalde hoeveelheid onkruid op verharding aanwezig zijn. Dit betekend dat per 100m² 10 stuks onkruid staat wat hoger is dan 20 cm en dan 2% van de voegen bedekt mag zijn. Mocht dit anders zijn kan er contact gezocht worden met de gemeente. Maak dan een melding via www.molenlanden.nl/melding-openbare-ruimte of bel 088-7515 000. De gemeente bekijkt dan de situaite. Als blijkt dat de situatie inderdaad niet aan het afgesproken niveau voldoet zal de aannemer daarop aangesproken worden en binnen 3 werkdagen aangepakt worden.

Hulp nodig

Je kan de gemeente helpen. Want onkruid groeit het makkelijkst invoegen van tegels en klinkers. Wanneer u regelmatig de stoep en goot voor u deur veegt, veegt u het blad en grond weg, waardoor het onkruid minder kans heeft om zich te ontwikkelen.
Wanneer je de machine met de hete lucht of onkruidbostelmachine ziet kun je het beste je auto tijdelijke ergens anders zetten. Hierdoor kan de machine het onkruid op de parkeerplaats of langs de stoepranden verwijderen.

Meer Gorinchem nieuws?