Nieuws

Ander parkeerbeleid binnenstad op komst

Foto: Wikipedia

Parkeren in de binnenstad blijft een probleem. Daarom bespreekt de gemeenteraad het toekomstige parkeerbeleid voor bezoekers en bewoners in de binnenstad. In aanloop van de bespreken in de gemeenteraad heeft wethouder van der Geest (CDA) het onderwerp eerst besproken met de gebruikers van de parkeerruimte in de binnenstad. 

In de zo genoemde parkeerpanel (bestaande uit bewoners en bezoekers) zijn de parkeerproblemen besproken. In de document van ruim 15 kantjes wordt er geadviseerd dat er gewerkt moet worden naar een gelijkmatig verdeling van parkeerdrukte. Daarnaast moet op piekmomenten gekeken worden naar alternatieven zoals parkeerplekken rondom het stadhuis. In de tweede ronden moet er gekeken worden naar de wens van de gemeente. Die wil meer inwoners en bezoekers hebben naar het centrum. Daarom moet het huidige capaciteit worden uitgebreid. Daarbij spelen dan onderwerpen mee als capaciteit, kwaliteit, bereikbaarheid en looproute naar de eindbestemming. Ook moet er gekeken worden naar parkeeroplossingen aan de rand van Gorinchem, waarbij pendelbussen worden ingezet. Ook moet er gekeken worden naar deelmobiliteit, vergunningenbeleid en duurzaamheid.

Betaald parkeren op straat

In het nieuwe voorstel zijn de tijden aangepast. Waar de teller al liep om 8:00 moet je volgens het nieuwe voorstel pas na 10:00 beginnen met betalen. Daarnaast heeft het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) besloten om de stad in twee zones op te delen. Waar je in de benedenstad pas tot 22:00 hoef te betalen moet je in de bovenstad twee uur langer doorbetalen, namelijk tot 24:00. De tarief blijft €2,- per uur. Op zondag kun je op straat gratis parkeren in de benedenstad, terwijl je tegenwoordig ook op zondag moet betalen in de bovenstad.

Betaald parkeren op parkeerterreinen

Het College van B&W heeft ook besloten de tijden aan te passen. Waar je eerst vanaf 8:00 moest betalen, straks moet je vanaf 10:00 pas betalen. De tarief blijft hetzelfde voor Paardenwater, Buiten de Waterpoort, Bastion I / Bagijnenwal, Groenmarkt, Stadhuisplein.

Betaald parkeren in de parkeergarage

Voor parkeergarage Kweeklust en Kazerneplein zijn er wel veranderingen. Nu betaal je €1,60 per uur, straks betaal je €1,- per 50 minuten. Je betaald van maandag t/m zaterdag van 10:00 – 17:00 met uitzondering van donderdag avond. Daar moet je tot 20:00 betalen. Hierdoor betaal je meer in de parkeergarage dan op de meeste parkeerterreinen, maar ben je wel goedkoper uit dan normaal gesproken.

Parkeervergunningen

Ook voor de ondernemers en bewoners van de binnenstad gaat de parkeervergunningensysteem behoorlijk worden  aangepast. Wil je meer weten wat het gaat betekenen voor jou? Kijk hier naar de concept regels en concept tarieven

Of dit het ook gaat worden, zullen we moeten afwachten. Donderdag zal de gemeenteraad hierover besluiten. Ondanks dat er geen moties of amendementen zijn aangekondigd kan er nog van alles worden besloten.